Ehdot

Tuotteen maksuehdot on sovittu edustajan kanssa, jos niihin halutaan muutosta, ole yhteydessä asiakaspalveluun info@amanita.fi tai 02 7489500

Suurteos on esitelty kaupanteon yhteydessä, kirjaesitteessä tai tuotekirjeessä.

Toimitusehdot:

Tilattu suurteos toimitetaan ensisijaisesti Postin Postipakettina. Normaali toimitusaika on noin 2 viikkoa. Lähetyskulut sisältyvät kirjan hintaan.

Peruuttaminen:

Ostajalla on kuluttajansuojalain (KSL) 6 luvun 15 pykälän mukaan oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä Amanita Oy:lle 14 päivän kuluessa suurteoksen vastaanottamisesta. Peruuttamisilmoitukseksi katsotaan myös tavaran palauttaminen.

Peruuttamiselle ei tarvita mitään perusteluja tai syitä, ja peruuttamisen voi tehdä kirjallisesti tai suullisesti. 14 päivän määräaikaa laskettaessa ei oteta lukuun sitä päivää, jona tavara on otettu vastaan.

Jos peruuttamisajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai, tilauksen saa peruuttaa vielä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Säilyttääkseen peruutusoikeutensa tilaajan on pidettävä tavara olennaisesti muuttumattomana tai vähentymättömänä (KSL 6 luku 23 §).

Palauttaminen:

Jos tilaaja peruuttaa kaupan, hänen on palautettava suurteos ja tilaajalahja viivytyksettä, viimeistään 28 päivän kuluessa Amanita Oy:lle. Kirjat on palautettava huolellisesti pakattuna, mielellään alkuperäisessä lähetyslaatikossa. Amanitan on viimeistään 14 päivän kuluttua tavaran tai suorituksen saatuaan palautettava, mitä hinnasta on maksettu.

Amanita Oy maksaa palautuksen, kun palautus on tehty ohjeiden mukaisesti. Tuotteet palautetaan postitse käyttäen alla olevaa sopimustunnusta ja osoitetta.

Postin sopimustunnus ja asiakaspalautuksen osoite:

630656

Amanita Oy

Salkolantie 25

31470 Somerniemi

Henkilötietojen käsittely

Rekisterin tietosisältö 
Rekisterin pääasiallinen käyttötarkoitus laskutus- ja lähetystietojen ylläpito. Rekisteriin tallennetaan seuraavia perustietoja:
– Nimitiedot
– Osoitetiedot
– Puhelinnumero
– Poikkeustapauksissa sähköpostiosoite
– Laskutushistoria

Säännönmukaiset tietolähteet 
Rekisterinpitäjä rekisteröi suurteoksen tilaajasta ne tiedot, jotka myyntiedustaja tai käyttäjä itse ilmoittaa tilauksen yhteydessä. Amanita Oy poistaa automaattisesti asiakassuhteen kannalta tarpeettomia tietoja, kuten sukupuolen tai henkilötunnuksen jos asiakas sellaisen ereyksessä tilauksen yhteydessä antaa.

Rekisterin suojauksen periaatteet 
Käyttäjärekisterin tiedot on tallennettu rekisterinpitäjän sisäiselle palvelimelle sekä kirjanpito-ohjelmistoon. Rekisterin käyttö on suojattu kahdenkertaisella todentamisella käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla. Järjestelmä on myös suojattu palomuurein ja muiden teknisten keinojen avulla. Järjestelmään tallennettuihin rekisterin sisältämiin tietoihin pääsevät, ja niitä ovat oikeutettuja käyttämään, vain tietyt yrityksen henkilökuntaan kuuluvat työntekijät.

Rekisteröidyn kielto-oikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja. Kielto tulee ilmoittaa Amanita Oy:n sähköpostiin tai puhelimitse.

Rekisteröidyn tarkastus-oikeus 
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut itseään koskevat tiedot ja saada niistä kopiot. Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä.

Tiedon korjaaminen 
Rekisterinpitäjä oikaisee, poistaa tai täydentää rekisterissä olevan, käsittelyn tarkoituksen kannalta virheellisen, tarpeettoman, puutteellisen tai vanhentuneen henkilötiedon oma-aloitteisesti tai rekisteröidyn vaatimuksesta. Rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä Amanita Oy:n asiakaspalveluun tai yhteyshenkilöön tiedon korjaamiseksi. 

Anonyymi verkkoanalytiikka 
Anonyymin, verkkovierailua koskevan tiedon keräämiseen voimme käyttää seuraavia työkaluja ja palveluita:
Google Analytics: https://analytics.google.com/analytics/web/
Google Remarketing: https://support.google.com/adwords/answer/2453998?hl=en
Facebook Pixel: https://www.facebook.com/business/a/facebook-pixel
Microsoft Bing Adds: https://advertise.bingads.microsoft.com/en-us/resources/policies

Evästeet
Sivustollamme käytetään evästeitä (eng. Cookies), joiden avulla voimme kehittää sivustoamme sinua varten. Evästeiden tehtävä on parantaa ja nopeuttaa asiointikokemusta. Evästeitä voidaan käyttää myös parempien tarjousten ja henkilökohtaisempien tuotesuositusten tarjoamiseksi asiakkaalle. Eväste on pieni tekstitiedosto, jonka verkkopalvelin tallentaa käyttäjän kiintolevylle. Osa sivuston sisällöstä saattaa edellyttää evästeiden hyväksymistä toimiakseen. Käyttäjän verkkoselain todennäköisesti hyväksyy evästeet valmiilla oletusasetuksilla, mutta käyttäjä voi myös estää evästeiden käytön selaimen asetuksista tai poistamalla evästeet selaimesta palvelun käytön päätyttyä. Lisätietoja selainkohtaisista käyttöohjeista löytyy selaimen valmistajan ohjeista.