Posted on

Ylipäällikön päiväkäskyt – ainutlaatuinen suurteos

Ylipäällkön päiväkäskyt

Mannerheim rakensi päiväkäskyillään armeijan ja yhdisti kansan.

Ylipäällikkö C. G. E. Mannerheim rohkaisi päiväkäskyillään suomalaisia sotilaita ja kotirintamaa ankarina aikoina. Päiväkäskyt olivat tärkeä väline puolustusvoimia rakennettaessa ja lujitettaessa. Päiväkäskyissään marsalkka jakoi julkisesti niin kiitokset kuin nuhteet.

Ainutlaatuinen suurteos sisältää 112 valikoitua ylipäällikön päiväkäskyä vuosilta 1918 ja 1939–44. Sotahistorian tutkija, ft Mikko Karjalaisen asiantunteva teksti ja teoksen runsas kuvitus kertovat kuhunkin käskyyn liittyvistä tapahtumista ja taustoista.

Mikko Karjalainen: Ylipäällikön päiväkäskyt
448 sivua, n. 250 kuvaa. Painettu Suomessa.
Monitasokohopainatus kannessa, foliointi edessä, selässä ja takana.
Nahkaselkä pinteineen, satiinilakkaus kannessa. Lukunauha.
1944 numeroitua kappaletta

Armeijan päämäärä on saavutettu. Maamme on vapaa.

Numeroimaton päiväkäsky voitonparaatin päivänä 16.5.1918

Karjalaisen ja kustantajan idea päiväkäskyjen julkaisemisesta ja selittämisestä on loistava. -Kauppalehti

Kirja on helppolukuinen ja erittäin upeasti taitettu. Kirjan ulkoasu, kuvitus ja taitto edustavat niin kutsuttujen juhlakirjojen kärkipäätä. Tietokirjoille ja tutkimuksille tyypilliset lähdeviitteet on sijoitettu kirjan loppuun. Viitteiden avulla selviää kirjoittajan perehtyneisyys aiheeseen ja erityisesti marsalkka Mannerheimiin. Kirjan ja kirjoittajan tieteellinen ote lisäävät teoksen käytettävyyttä perusesityksen lisäksi myös sotahistorian jatkotutkimuksissa.
-Sotilasaikakauslehti

Please follow and like us:
0